Nadat door gebrek aan voldoende deelnemers de Algemene Leden Vergadering van 7 september jl. is afgeblazen. Was het de afgelopen maandag dan zover, nog ietwat onwennig kwamen er 11 leden van SV de TOREN bij elkaar voor de eerste schaakavond van het seizoen. Er gaat immers niets boven een gezellige clubavond. In deze corona tijd waari edereen 1,5 meter afstand moet houden was het ook weer goed, om elkaar weer eens tezien en met elkaar te schaken. We hebben de zaal Corona- proof opgezet, zodat wevoldoende afstand van elkaar konden houden. Ook zijn er, voor o.a. de bar en het toilet Coronaregels opgesteld.    

Natuurlijk is het heel erg jammer dat er een aantal leden, het toch nog teveel risico vonden om te spelen. Laten we daarom hopen dat er begin volgend jaar een vaccin is, zodat alles dan weer naar het oude “normaal” kan gaan. Maar goed we zijn begonnen, Arie onze wedstrijdleider, heeft weer vanouds de borden ingedeeld. Tom, heeft de taak van de Caronaverantwoordelijk op zich genomen. En Arthur, droeg zorg, voor de Bar en de afsluiting van de zaal.

Uitslagen als volgt;

Fred Beumer

-

Arthur Ornée

½ -½

Gerjan Brands

-

Bert Maas

1 - 0

Franke van Netten

-

Tim Slechter

0 - 1

Thomas van Diggelen

-

Tom Brans

1 - 0

Peter Koelman

-

Ferdi Berendsen

1 – 0