Voor de liefhebbers die willen komen kijken, we spelen in de Rijnbrinkgroep aan de Zeelandsingel nummer 40 in de kantine op de derde verdieping.

Na een ontroerende speech door onze voorzitter Ben is de eerste ronde van de nieuwe KNSB competitie van start gegaan.

De opstellingen:

Het eerste team is op volle oorlogssterkte aangetreden met de nieuwelingen Rik Roelofs, Dries Wedda, Sebas Beumer en Justin Gunther, allen voormalig en huidige jeugdspelers van De Toren. Bij het tweede is sprake van een behoorlijke verzwakking dit seizoen aangezien de eerste twee bordspelers doorgeschoven zijn naar het eerste. Het zal dus een hels karwei gaan worden om handhaving te bewerkstelligen. Ben McNab en Geert van Hoorn zijn de gelederen komen versterken. Met Ben is natuurlijk een zwaargewicht binnen gehaald en Geert heeft al de nodige ervaring in het eerste opgedaan dus de verwachtingen zijn hooggespannen.

Voor het eerste team is het de verwachting dat deze naast de nodige vegetarische hapjes zich ook mogen verheugen op een klassering bij de eerste vier. Voor het tweede zou handhaving als een kampioenschap gevierd gaan worden met een bbq en live vertoning van de hoogtepunten van het eurovisiesongfestival. Leo kijkt er nu al naar uit. 

De eerste broodjes bal zijn al verorberd, het bier staat koud, dus we gaan er van uit dat het een gezellige middag gaat worden.

Etienne laat na een tiental zetten al weten dat ie gewonnen staat. Nu is dat voor mij als schaker op mijn niveau altijd lastig in te schatten maar als ik de tegenstander van Etienne zou zijn zou ik in elk geval niet blij worden van mijn stelling. 

14:15

Tjaart heeft inmiddels geofferd en diens tegenstander zit wat hoofdschuddend achter het bord. Of dit een teken van wanhoop dan wel ongeloof is, zullen we wellicht na de partij nog vernemen.Tjaart zelf vindt het nog te vroeg om te juichen, laat staan een polonaise in te zetten. Bij Etienne is er ook duidelijk sprake van voordeel dus vooralsnog ziet het er bij het eerste goed uit. Bij het tweede zijn er nog weinig duidelijke verwikkelingen hetgeen ik vooralsnog als een zeer positief punt op vat.

14:45 

Het eerste halfje wordt aangetekend door Rik Roelofs. en zo is de stand aldaar ½-½. Steven heeft een pionnetje achterstand opgelopen, Ben lijkt ook onder druk te komen en dus begint het er bij De Toren 2 wat minder goed uit te zien. 

Bij De Toren 1 zien de topborden er op het eerste gezicht goed uit hetgeen tussendoor bevestigd wordt door Etienne die mijn mening hierin deelt.  

15:15

Tjaart heeft de stelling van zijn tegenstander opgeblazen en lijkt een doorslaande aanval te hebben. Bij De Toren 2 lijkt Jorick een positioneel voordeel te hebben verkregen en in elk geval heeft ie nu ook zeer duidelijk de klok aan zijn kant. Op de borden blijft alles redelijk in evenwicht hoewel ik, behalve bij Jorick, nog weinig echte voordeeltjes zie. Jan-Willem is nog steeds met zijn zwarte stukken de zesde lijn niet over geweest, bij Niels op het bord begint het er meer en meer als een spelletje halma uit te zien. Geert heeft een schitterend pionnencentrum te pakken en zal nu moeten bekijken hoe en of hij daar voordeel uit weet te behalen. Leo's stelling was continu heel scherp met diagonalen. Hier lijkt nu de boel in een iets rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen.

Steven is al in zijn eindspel beland met Dame, Loper en pionnen, waarbij het gelijke lopers betreft en de tegenstander een pionnetje meer heeft. Een remise moet er in kunnen zitten. Mathieu bouwt zijn partij heel rustig op en lijkt nu een klein positioneel voordeeltje en een wat groter voordeel qua klok te hebben.

15:30

Bij het eerste zullen Ruud en Joost op de eerste twee borden het gaspedaal moeten vinden. Beiden hebben inmiddels nog slechts 10 minuten op de klok. Noud geeft het goede voorbeeld door nog ruim 1 uur en 6 minuten op de klok te hebben terwijl zijn tegenstander het met 3½ minuut te moeten doen. Willy heeft ook ruimschoots meer tijd op de klok en kan die tijd gaan gebruiken om de gebroken pionnenstelling (is dat werkelijk een bestaande term?) van zijn tegenstander aan te pakken. Bij Ruud is de stelling behoorlijk in evenwicht hoewel het er op lijkt dat diens tegenstander het initiatief heeft overgenomen. Joost heeft positioneel een voordeel met zijn centrumpionnen. Noud heeft het eerste pionnetje voorsprong gepakt en is nu jagende op het tweede pionnetje. Tjaard zit in de denktank om te doorgronden of de serieuze kiep poging van zijn tegenstander zo serieus is als ik denk. Etienne staat inmiddels totaal gewonnen met twee pionnen meer en een toren tegen paard voorsprong. Sebas maakt inmiddels voor de 29e keer zijn opwachting in de Toren 1 en doet dit zeer beheersd tot dusver, de stelling lijkt net als bij buurman Justin in evenwicht te zijn. Ook bij Dries lijkt er nog weinig aan de hand te zijn. 

Geert heeft inmiddels ook een pionnetje van zijn tegenstander gesnoept en zijn stelling ziet er beter en beter uit, Jorick's tegenstander zit in de penarie met nog slechts 5 minuten op de klok en vol onder de druk van Jorick, waarbij Jorick een pion voorsprong heeft maar wel een loper tegen een toren achter staat. 

Jan-Willem is inmiddels los en heeft pion op de vijfde rij neer gezet. Enkele zetten later staat hij ineens een stuk achter en eigenlijk gelijk verloren.

15:55

Noud wint zijn partij en De Toren 1 staat nu dus een puntje voor. Tjaart lijkt het heft weer volledig in handen te hebben en moet alleen de tijd goed in de gaten houden. Etienne is begonnen met de masterclass "zo verneuk je in een paar zetten je totaal gewonnen stelling" en diens tegenstander blijkt een snelle leerling. En Sebas moet oppassen dat hij zich in het eindspel niet het spreekwoordelijke kaas van zijn brood laat eten. 

Bij Jorick is het buigen of barsten tijd. Als zijn aanval niet doorslaat zal het gelijk ook zijn eigen ondergang betekenen. Bij Leo is een hectische strijd gaande in het middenspel waarbij de tegenstander er, met twee paarden en een loper tegen een toren en twee pionnen voor Leo, op het eerste gezicht het best lijkt te zijn uitgekomen. 

De tegenstander van Mathieu ondervindt ook wat tijdsdruk maar de stelling blijft vooralsnog in evenwicht. Steven zit onder grote druk en probeert zich de tegenstander van het lijf te houden.

16:05

Ben is een stuk kwijtgeraakt en zal nu moeten kiepen om nog een resultaat te kunnen behalen. Bij Jorick vrees ik nu dat zijn aanval dood gaat lopen. Het ziet er bij De Toren 2 dus niet goed uit. Ten positieve lijkt Leo wel weer grip op zijn stelling te hebben en waar beide spelers een toren hebben heeft Leo drie pionnen tegen een loper. Mathieu lijkt een stuk te kunnen winnen. Niels heeft het nu heel zwaar en lijkt te gaan verliezen. Ook Jan-Willem komt de tijdnood niet ongeschonden door. Mathieu speelt een dijk van een partij en hopelijk wordt dat beloond.

Sebas zit tegen een kale boterham aan te kijken en geeft op. Joost komt remise met zijn tegenstander overeen. De stand is nu dus 2-2 bij De Toren 1. Tjaart heeft op schitterende wijze Toren tegen Loper gewonnen en zou het nu simpel moeten kunnen uit schaken. Nog slechts drie  zetten is hij van de tijdcontrole verwijderd. Ruud zit in zwaar weer, zowel qua tijd alsook qua stelling. Bij Willy kunnen we het punt bijna tellen terwijl de tegenstander van Etienne eeuwig schaak kan forceren.

 

16:15

Leo heeft een vierde pion gesnoept en dus beginnen we nu echt hoop te krijgen op een overwinning, ook al is de stelling nog erg complex. Jorick sjoemelt en kiept en zijn tegenstander trapt er in.

Ruud blijkt onverwachte goocheltalenten te hebben en tovert een dame op het bord waar eerst een Toren stond. Gelukkig heeft zijn tegenstander deze truc niet door. Over het hoe en het wat wil Ruud niets loslaten en kijkt slecht mysterieus om zich heen.

Ben houdt goed stand en heeft inmiddels twee pionnen compensatie voor zijn stuk achterstand. En aangezien het vrijpionnen zijn houden we moed. Mathieu heeft inmiddels het stuk binnen geharkt, de compensatie voor zijn tegenstander bestaat uit een vrijpion op de a-rij en een krachtig loperpaar dat een mooie dubbele diagonaal bewaakt. Wordt nog een pittige puzzel voor Mathieu, maar Mathieu speelt een dijk van een partij en hopelijk wordt dat beloond.

Etienne's tegenstander besluit in vliegende tijdnood met slechts 1 minuut op de klok om niet simpelweg voor eeuwig schaak te gaan marr stuurt in plaats daarvan diens koning op een soort ontdekkingstocht het moeras in. We zijn benieuwd of hij droge voeten gaat houden.

Vanuit mijn ooghoeken zie ik Dries woest weg benen bij zijn bord. Wat er ook gebeurt is, het resulteerde in een 1 voor de tegenstander. 2-3 dus de stand.

 

16:45

Niels verliest zijn partij en derhalve staat De Toren 2 nu definitief achter met 0-1. Met ook Jan-Willem die op een zekere nul af gaat wordt het nu hopen en bidden. Leo lijkt te blunderen op zet 40. De tegenstander profiteert er maar ten dele van en de aanval blijft ietwat gemankeerd in stand. Geert lijkt nu de weg naar winst gevonden te hebben. Mathieu speelt een dijk van een partij en hopelijk wordt dat beloond.

Jan-Willem geeft op en de stand is 0-2 bij De Toren 2. 

Ruud wint en daar is de stand nu weer in evenwicht en zou De Toren 1 moeten kunnen winnen. 3-3

 

16:55

Tjaart wordt niet mat gezet en krijgt een halfje als beloning. Toren 1 blijft gelijk maar met de drie spelende borden moet dat voldoende voor de overwinning zijn.  

Geert wint zijn partij, Ben biedt een remise aan die niet geaccepteerd wordt. Steven en tegenstander zijn aan een soort brei-schaak begonnen. Ik zie er geen winst meer in en hopelijk heb ik dat goed gezien. De tegenstander van Steven is het in elk geval niet met me eens en schaakt vrolijk verder.

De vrijpion van de tegenstander van Mathieu is opgegeten en nu resteert dus een toren met twee paarden tegen een toren en een loper in Mathieu's voordeel. Beiden drie pionnen. Mathieu speelt een dijk van een partij en hopelijk wordt dat beloond.

Jorick's tegenstander lijkt het onnauwkeurig te spelen en Jorick zoekt nu de aanval maar ik vrees het dat het niet genoeg zal zijn.

Willy's commentaar op zijn eigen partij is kort en krachtig. "Hendriks speelde sterk en won".

 

17:20

Etienne pakt een halfje en nu speel alleen Justin nog. Een remise volstaat voor de winst van het team. Jorick pakt ook een halfje en de stand bij De Toren 2 is dus nu 1½-2½ maar voor het totaal ziet het er nog niet goed uit. Mathieu is ergens een pionnetje kwijt geraakt en qua pionnen is het dus 2 tegen 3, maar Mathieu speelt een dijk van een partij en hopelijk wordt dat beloond.

 

17:40

De Toren 2: 1½ - 2½

Leo puzzelt en puzzelt, zoekend naar de winst. De omstanders puzzelen mee maar vinden de winstweg nog niet. Mathieu staat nog steeds goed maar het blijft ingewikkeld aldaar, maar Mathieu speelt een dijk van een partij en hopelijk wordt dat beloond.

Bij Steven is het gebrei voorbij en is er een pion van de tegenstander gesneuveld waardoor het nu in pionnen 2-2 is met beiden een witveldige loper. De tegenstander van Ben tenslotte vindt vooralsnog geen winstweg met zijn paard tegen een pion voorsprong.

De Toren 1: 5-4

Justin is brutaal aan het zoeken naar de winst, verliezen lijkt niet meer te kunnen aldaar.

 

18:05

Ben lijkt een misstap te begaan en lijkt de partij alsnog te gaan verliezen. Leo gaat een afruil in, levert twee pionnen in tegen de lopen, slaat vervolgens een remise-aanbod af en nu is het hopen en bidden. Mathieu, ruilt alles en houdt uiteindelijk een pion over maar geen oppositie met de koning en moet dus alsnog berusten in een remise. 2-3 Hiermee lijkt de match verloren.

Justin kan de winst niet vinden, speelt remise en stelt daarmee de overwinning van De Toren 1 veilig.

 

18:10

Ben verliest, Steven speelt remise na een algehele afruil. En daarmee is de winst definitief voor Almere 2. Leo speelt nog en haalt hopelijk de 3½ binnen. Koning, toren en pion tegen Koning en toren.

 

18:25

Leo wint alsnog erg knap zijn partij.