Een aangename treinreis bracht Toren 3 in Zwolle. Na wat omzwervingen met als doel een terrasje te vinden arriveerden we in het denksportcentrum. Daar had ZSG zowel de koffie als de borden al klaar staan voor de wedstrijd.

Gekozen werd voor een tactische opstelling met onze jeugdspelers op de topborden. Het idee was het verlies op de bovenste borden beperkt te houden en trachten toe te slaan op de onderste borden. Dit pakte echter wat anders uit....

Ben (bord 6) was de eerste die het onderspit moest delven. Hij speelde een partij waarbij hij naliet de stukken op de damevleugel voldoende te ontwikkelen. Hij was eerst van plan op de b-lijn een pion te ruilen maar koos onverhoopt voor een andere zet met als gevolg dat toren en loper opgesloten werden achter een opgestoomde b-pion. Dit was het begin van het einde.

Fred (bord 3) speelde een goede partij met wit tegen een sterke tegenstander. Hij kwam prima uit de opening, maar werd geconfronteerd met een koningsaanval via pionnen op f4 en g5. Door agressief tegenspel op de damevleugel kon Fred de aanval pareren en kwam zelfs, positioneel gezien, licht beter te staan. Vlak voor de tijdscontrole van de eerste 40 zetten zag Fred, gezien de tijdnood van de tegenstander en zijn hoge rating, zijn kans schoon en bood remise aan, wat grif aangenomen werd. Wellicht had er wel meer in gezeten...

Ron (bord 7) stond na de opening al zo goed dat hij zich afvroeg wat hij de rest van de middag ging doen. Hij wikkelde echter niet correct af. I.p.v. uitschakelen verdediger koos hij voor de kwaliteit met als gevolg nog maar een heel gering plusje. Remise leek de terechte uitslag. Maar zijn jeugdige tegenstander ging heel ver in het eindspel de fout in waardoor Ron alsnog het volle punt kon binnenslepen.

In de partij van Jan Willem (bord 8) gebeurde er naar zijn zeggen niet veel. Na een snelle dame ruil was het rustig manoeuvreren. De tegenstander van Jan Willem bood een paar keer remise aan wat met het oog op de wedstrijd niet kon worden aangenomen. Aangezien de remisemarge nergens werd overschreden werd het uiteindelijk toch remise.

Raymond (bord 1) speelde met wit tegen de sterke Mellema. Hij kreeg de franse afruilvariant op het bord en kwam in eerste instantie goed uit de opening. Echter al gauw had hij weinig ruimte voor zijn stukken. Mellema wist hier goed mee om te gaan en na ongeveer 25 zetten stond Raymond al wat minder. De partij duurde echter nog lang maar na ca. 3.5 uur moest hij toch opgeven. Raymond kwalificeerde de partij als "een leerzaam potje".

Karl (bord 5) kreeg een voor hem onbekende opening tegen zich. Hij investeerde (te) veel tijd wat resulteerde in een kansrijke stelling met licht voordeel. Toen er echter geoogst moest gaan worden begon hij mede door tijdsgebrek minder goede zetten te doen. Dit resulteerde in voordeel voor de tegenstander. Toen deze had kunnen toeslaan was ook hij in gierende tijdnood gekomen en koos hij voor een minder goede afruil wat uiteindelijk resulteerde in een erg remiseachtig eindspel met ieder 3 pionnen (welke tegenover elkaar stonden), een toren en een (ongelijke) loper. Na wat gemanoeuvreer en beoordeling van resterende borden werd tot remise besloten. De stand was op dat moment 2½- 3½ voor Zwolle.

De resterende borden werden door de Roelofjes bezet. Iris (bord 2) en Rik (bord 4) waren beiden in een heftige strijd verwikkeld met hun sterke tegenstanders. Hierbij leek de stelling van Rik kansrijk (volgens Jan Willem praktisch kansrijk maar theoretisch remise) en die van Iris remiseachtig.

Rik was redelijk uit de opening gekomen. Zijn tegenstander Hoffer had een geïsoleerde pion op d5 die niet heel sterk was. Op een gegeven moment werden er stukken geruild, waarna Rik een pion won. In het opvolgende eindspel had Rik een toren en 4 pionnen en zijn tegenstander 1 toren en 3 pionnen op de koningsvleugel. Dit kon Rik uiteindelijk met veel moeite winnen (3½- 3½)

De hoop van de Toren was nu gevestigd op Iris die in een heldhaftige strijd sd_cd
verwikkeld was met van Gelder (2060). Iris verwoordde haar partij als volgt:
De opening verliep goed en we kwamen al vrij snel in het middenspel terecht.
Bij zet 20 opende ik de stelling met de zet d5. Vervolgens ruilden we de torens af en kwamen we in het eindspel terecht met allebei een dame, een loper en vijf pionnen. Een paar zetten later werden ook de dames afgeruild. Mijn tegenstander had een kleine voordeel in het eindspel, omdat mijn pionnen op a6 en op d5 niet verbonden waren. Bovendien stonden de drie andere pionnen van mij op een zwart veld, wat ook voordelig was voor mijn tegenstander (zie diagram).
Mijn plan was om met mijn koning naar de damevleugel te gaan, zodat de witte koning niet bij het pionnetje op a6 zou kunnen komen. Ik voerde mijn plan dan ook uit met 32...– Kf7 33 Kf1 – Ke6 34 Ke2 – Ld6 35 Kd3 – Kd7 36 Le3 – Kc6. Vanaf hier heb ik mijn koning een aantal zetten laten staan, omdat ik dacht dat wit er zo niet doorheen zou kunnen komen. Ik kon niet veel anders doen dan met mijn loper heen en weer schuiven. Wit kwam langzamerhand met zijn pionnen naar voren en voerde de druk op. Bij zet 44 deed ik een mindere zet, waardoor de tegenstander een voordeel kreeg van +2. Vanaf toen kon ik niet veel meer aan de stelling doen. Aan het eind heb ik verschillende complimenten gekregen over mijn partij. Zo zei iemand dat er op papier wel ruim 300 punten ratingverschil is, maar dat als je naar het bord keek het verschil helemaal niet zo heel groot leek !

Zo eindigde de wedstrijd in een nipt verlies van 3½- 4½ maar niet getreurd de derde helft moest nog beginnen ! Grif spoedden de Torenaren zich naar de bar waar ze zich met volle overgave te goed deden aan allerlei dranken die God verboden heeft. De sfeer was uitstekend mede door de gezellige Zwollenaren en (niet te vergeten) de sympathieke barman en de Torenaren hadden dan ook grote moeite om weer in de trein te komen. Ze waren het verlies allang weer vergeten ! In alle consternatie ging het team per zitten in de voor hen onbekende stilte coupe wat later nog bijna tot een opstootje leidde met een oudere man daar de stemming, u begrijpt het al, uitgelaten was ! Tot slot heeft het team nog een maaltijd genuttigd bij een prima Arnhems tentje op aanraden van Jan Willem.

Gedetailleerde uitslagen (de Toren 3 heeft wit op de oneven borden)

1 R. Vastenhout (1681)   -    A. Mellema (2157) 0-1

2 I. Roelofs (1707)         –    B. van Gelder (2060) 0-1

3 F. Beumer (1819)         -    R. Keizer (2034) remise

4 R. Roelofs (2001)         -    M. Hoffer (1978) 1-0

5 K. Denys (1827)           –   F. Binnendijk (1856) remise

6 B. Mc Nab (1794)          –   R. in 't Veld (1779) 0-1

7 R. Engelen (1839)          -   B. de Vries (1644) 1-0

8 JW. van Willigen (1798)   –  C. Wijnia (1693) remise

Einduitslag: ZSG1 – de Toren 3 4½- 3½